Korzyści z cyfrowych bliźniaków

Cyfrowe bliźniaki to cyfrowe kopie zasobów fizycznych, są tworzone przez połączenie danych z czujników i innych źródeł z modelami reprezentującymi zasoby fizyczne. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do monitorowania wydajności zasobów fizycznych, przewidywania potrzeb konserwacyjnych i optymalizacji operacji, do poprawy jakości obsługi klienta poprzez dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji lub wsparcia w czasie rzeczywistym. Ponadto

Polska – Niemcy: rozchodzenie się gospodarczych dróg

Polecamy bardzo ciekawy raport PKO Bank Polski na temat polsko-niemieckich zależności gospodarczych. Poniżej obszerny fragment. Ponieważ wątek chiński jest istotny dla tematu dodajmy kilka zdań, jaka jest aktualnie polityka Niemiec wobec Chin. Chiny są największym partnerem handlowym Niemiec od sześciu lat, z wartościami przekraczającymi 245 miliardów euro (246 miliardów dolarów) w 2021 roku. Niemcy eksportują

Wskaźniki, które dezinformują – część pierwsza, makroekonomiczna.

W firmach budujemy scenariusze na przyszły rok. Danych, które potrzebujemy raczej nie ma, a na pewno nie ma w źródłach, z których dotąd korzystaliśmy. Nie mamy pewności, czy możemy ufać takim wskaźnikom jak PMI czy wskaźniki koniunktury tworzone przez GUS czy statystyki upadłości. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie wprowadzały nas w błąd. PKB też nie

Budżet 2023 – kilka wartościowych podpowiedzi

Niniejszy post piszę “na świeżo” po udziale w konferencji Forum Dyrektor Finansowy 2023. Z wielu inspirujących stwierdzeń i wniosków, jakie usłyszałem w jej trakcie, jeden zapadł mi w pamięć szczególnie: “Już nie wiem jak to jest zarządzać finansami, kiedy nie ma kryzysu!!!“. W ostatnich latach, bliższe i dalsze otoczenie wystawia nas na szereg prób. Jedną

Wysoka inflacja bywa pomocna w modernizacji biznesu

Wśród dyrektorów zarządzających i finansowych w społeczności Business Dialog przeważa opinia, że wysoka inflacja pozostanie obecna w Polsce przez dłuższy czas. Jej źródła są głównie podażowe. Przerywane i przebudowujące się z powodów geopolitycznych łańcuchy dostaw oraz turbulencje spowodowane nagłymi i masywnymi zjawiskami pogodowymi (susze, huragany) wywołanymi przez zmiany klimatu skutkują brakami w podaży, a więc

FED wzmacnia dolara, co osłabia lokalne waluty i kraje rozwijające się

FED znowu podniósł znacząco stopy procentowe. Jest zdeterminowany, aby tą metodą zdusić inflację, którą uważa za większe zło niż recesję lub bezrobocie. Ale czy tylko o to chodzi? Czy bardziej chodzi o maksymalne wzmocnienie dolara? Obserwatorzy rywalizacji USA i Chin odbywającej się również w obszarze wyboru waluty rozliczeń międzynarodowych, widzą w strategii FED również obronę przed

Jak oszczędzać, żeby nie stracić, czyli kiedy nie słuchać controllingu?

Przysłuchiwałem się spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych “DIALOG” pod hasłem “Azymut dla CFO — odporność firmy, płynność finansowa i wyższa wartość dodana produktów”, które odbyło się w dn. 2022–09–06 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dużo było mowy o niepewności, inflacji, dywersyfikacji. W pewnym momencie z panelu dobiegł na wpół ironiczny głos: “A jeśli przychody

Podaż rządzi, a dokładniej – wielkie zaburzenia w podaży

To podaż rządzi rynkiem. Aktualnie inflacja wynika przede wszystkim z zaburzeń w sferze podaży, a te zaburzenia wynikają z rwących się – trwale lub na chwilę – łańcuchy dostaw. W nadchodzącej przyszłości będą rwały się jeszcze bardziej, skutkując niedoborami w podaży surowców, komponentów, pracy, energii, itd. To będzie skutkować rosnącą inflacją oraz słabym rozwojem gospodarczym.

Czasy budowania odporności organizacji (business resilience)

Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi chińskie przysłowie, choć czy pochodzi ono faktycznie z Chin, pozostaje kwestią sporną. Niewątpliwie właśnie w takich czasach żyjemy. W czasach, w których na pierwszy plan wysuwa się odporność. Pandemia COVID19 (epidemia na skalę globalną), utknięcie kontenerowca Evergreen i zablokowanie Kanału Sueskiego, sytuacja na granicy z Białorusią, wojna na

Nie tyle konsumenci, co decydenci biznesowi spodziewają się wysokiej trwałej inflacji

Fragment wystąpienie Isabel Schnabel, Członka Zarządu EBC na Sympozjum Polityki Gospodarczej w Jackson Hole, zorganizowanym przez Bank Rezerwy Federalnej w dniu 27.08.2022 (tłumaczenie – redakcja serwisu): Historia jest pełna przykładów wysokiej i uporczywej inflacji powodującej niepokoje społeczne. Ostatnie wydarzenia na świecie sugerują, że obecny szok inflacyjny nie jest wyjątkiem. Nagłe i duże straty siły nabywczej mogą przetestować