Zarządzanie gotówką po doświadczeniu upadku banków

Przez dwa kolejne weekendy obserwowaliśmy upadek kilku znaczących banków – amerykańskich Silicon Valley, Signature oraz First Republic i europejskiego Credit Suisse. Na przestrzeni godzin diametralnie zmieniała się sytuacja posiadaczy akcji, obligacji, depozytów czy kont bankowych. Nagle okazało się jak bardzo prymitywne procesy zarządzania gotówką funkcjonowały w wielu firmach. Przeczytaliśmy o organizacjach, które w momencie wystąpienia

Zwiększa się liczba upadłości, i w Europie, i w Polsce.

Sytuacja w światowym sektorze bankowym nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę realną. Zagrożone banki są co prawda ratowane przez banki centralne, inne banki i specjalnie tworzone instrumenty, ale pozostają pesymistyczne nastroje i one wpływają na decyzje wszystkich uczestników rynku. W drugiej połowie roku 2022 był wielki pesymizm w gospodarce, spodziewano się zapaści energetycznej w Europie,

Mamy kryzys produktywności, a leczymy go jak kryzys finansowy

Dzisiaj skupiamy się na kryzysie w zachodnim (zachodnim! – warto to podkreślić) sektorze bankowym, wywołanym różnymi przyczynami, ale wszystkie można sprowadzić do dwóch czynników: coraz droższy pieniądz (i to drożejący od wielu miesięcy) oraz coraz większa nieufność między podmiotami na rynku (do czego przyczyniły się również sankcje wobec Rosji, zamrożenie jej środków, a właściwie generalna

Motoryzacja – nowy łańcuch wartości, nowy styl użytkowania

Jesteśmy skoncentrowani na bardziej widocznych, komunikowanych przez media, zmianach w motoryzacji, głównie na wymuszonym regulacjami rozwoju samochodów z napędem elektrycznym i ograniczaniu użytkowania samochodów z napędem spalinowym. W Europie po 2035 roku nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych….. o ile wisząca nad naszymi głowami wojna nie przekreśli tych planów. Ale jest wiele zmian mniej

Kolejny przykład dezinformujących wskaźników – jest nadwyżka czy deficyt w handlu z Niemcami?

Jest to niezwykle deprymujące dla biznesowych decydentów, że wskaźniki, którym od dziesięcioleci mogli ufać, nagle przestały informować o rzeczywistości gospodarczej, i to w czasach gdy szczególnie tej wiedzy potrzebujemy. Pisaliśmy o tym w artykułach „Wskaźniki, które dezinformują”  w magazynie „Controlling i Zarządzanie” https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/e-wydanie/4014,1-stycznia-2023/4298,styczen-luty-2023/130107,wskazniki-ktore-dezinformuja.html czy „Jak przedstawiana jest inflacja, czyli o wiarygodności wskaźników” w tym serwisie

Nie tyle deglobalizacja, co inna sieć powiązań. Krótki katalog zmian. I nasza szansa.

Powtarzamy ciągle – również my w Business Dialog – deglobalizacja, deglobalizacja, deglobalizacja, co można interpretować jako zmniejszenie się liczby powiązań gospodarczych między krajami, izolacja państw, zmniejszanie się aktywności firm na rynkach międzynarodowych. No, tak nie jest. Liczba powiązań wcale się nie zmniejsza, ale są to powiązania między innymi podmiotami – państwami, firmami, stowarzyszeniami krajów –

Inteligentna odsłona wojny cenowej

Na przełomie roku Tesla obniżała ceny swoich samochodów, a mimo to Tesla zarabiała więcej na każdym sprzedanym pojeździe niż którykolwiek z jej globalnych rywali. Elon Musk wykorzystuje tę doskonałą rentowność jako broń w wojnie cenowej pojazdów elektrycznych, którą sam rozpoczął. Gdy pod koniec 2022 roku na spotkaniach Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” rozmawialiśmy o strategiach cenowych

Jak przedstawiana jest inflacja, czyli o wiarygodności wskaźników

Ważny głos w dyskusji o wiarygodności wskaźników makroekonomicznych oraz ich użyteczności do celów biznesowych. Dane o wysokości i charakterze grudniowej inflacji w Polsce i w USA są TUTAJ (od redakcji) Problemem jest już sama annualizacja miesięcznych odczytów, która daje zniekształcony obraz procesów w gospodarce mierzonych tradycyjnymi wskaźnikami m/m i r/r. Ale prawdziwym problemem staje się ostatnio

Działanie w czasach nieprzewidywalnych, czyli zamieniamy niejasności w możliwości

Narzekamy na totalną niepewność co do rozwoju wydarzeń politycznych, geopolitycznych, gospodarczych, prawnych, społecznych, rzutujących na koniunkturę, inflację, rynki, konsumentów, ale to nie niepewność jest naszym najgorszym wrogiem w podejmowaniu decyzji. Najgorszy jest szum informacyjny wątpliwych i sprzecznych danych, wskaźników i raportów. W zależności którym danym, wskaźnikom i raportom uwierzymy, taki scenariusz koniunktury, inflacji, przebudowy łańcuchów dostaw wyda

Wielka szansa, a więc zarazem wielkie ryzyko – sytuacja Polski dzisiaj

Napaść Rosji na Ukrainę, a następnie skuteczny opór stawiony przez Ukrainę spowodowały nieodwracalne zmiany w naszej części świata (w innych też, ale o tym innym razem). Te wydarzenia zakwestionowały bowiem obowiązujący od dziesięcioleci paradygmat gospodarczy w Europie, polegający na wiodącej roli bogatych państw oraz peryferyjnej państw na wschodnim krańcu, np. Polski, które za punkt honoru