Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności dyrektorów i przedsiębiorców Business Dialog https://businessdialog.pl/  , a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” https://kdfdialog.org.pl/–  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, jego rentowności i konkurencyjności oraz nowych łańcuchów wartości w Polsce.

Program stworzyli i realizują: Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski

W 2020 roku, początkowym okresie programu, korzystaliśmy ze wsparcia Rady Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj

Zadaniem Rady Autorytetów było formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu. W kolejnych edycjach programu dalej wspierali nas swoją wiedzą Jacek Bartosiak, Piotr Kubiak, Konrad Raczkiewicz.

W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu – XI 2020 – VI 2021 – zamyka raport z badania “Łańcuchy dostaw 2021”, z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania można zamówić: kontakt@businessdialog.pl 

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu – VII -XII 2021 –  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, zdrowiem, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. Swoją wiedzą dzielił się z uczestwnikami Business Dialog zespół “Liderzy przyszłości XXI”, zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

W 2022 roku szczególnie skupiliśmy się na kwestiach prognozowania, planowania i zarządzania zapasami. Wypracowując cenne rekomendacje dla firm Raport_Partnerstwo biznesowe CFO Oto wstęp do nich: