Polska atrakcyjnym miejscem lokowania produkcji

  Polecamy Waszej uwadze ten raport, z bardzo miłym wskazaniem Polski jako atrakcyjnego miejsca lokowania inwestycji wielkich koncernów zainteresowanych nearshoringiem i nearsourcingiem. Wracamy jednak uwagę na dwa ważne aspekty: Nie uwzględnia różnych scenariuszy biegu spraw Ukrainy i Rosji oraz ich sąsiadów. Cokolwiek się z tymi państwami stanie, to ani te społeczeństwa, ani zasoby ich ziemi … Czytaj dalej

Gorsze wyniki przedsiębiorstw w III kwartale

W 3q22 wynik firm niefinansowych (zatrudniających więcej niż 49 osób) pogorszył się – przychody wzrosły wolniej niż koszty (o odpowiednio 30,0% r/r i 32,2% r/r). Wynik finansowy netto osiągnął poziom 56,8 mld zł, malejąc w ujęciu rocznym (po raz pierwszy od 2q20), o 1,7%. Wskaźnik rentowności obrotu netto firm niefinansowych wyniósł w 3q22 4,5% (w … Czytaj dalej

Sprzedaż hamuje

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku (ceny stałe) obniżyła się do 0,7% r/r vs 4,1% r/r we wrześniu. Hamowanie zaobserwowano również w ujęciu nominalnym (do 18,3% r/r po dwóch miesiącach 20%+). Podobnie jak w poprzednich miesiącach sprzedaż realnie rosła (% r/r) tylko w kategoriach „podstawowych”, czyli żywności i napojach (+2,4% r/r), lekach i kosmetykach (8,4% r/r), … Czytaj dalej

Spada import z Niemiec, rośnie z Chin

Wartość polskiego eksportu i importu towarów we wrześniu (wg GUS) wyniosła odpowiednio 30,7 mld EUR i 32,6 mld EUR. Eksport zwiększył się o 23,3% r/r, a import o 30,9% r/r. Dane za pierwsze trzy kwartały potwierdziły, że Niemcy pozostają naszym głównym partnerem handlowym, ale ich udział w polskim imporcie zmniejszył się do 27,7% z 28,8% … Czytaj dalej

Niemcy – Chiny – coraz silniejsze powiązania gospodarcze

Po trzech kwartałach 2022 r. deficyt w handlu towarami Niemiec z Chinami osiągnął blisko 62 mld EUR. To aż o połowę więcej niż w całym 2021 r., który i tak był pod tym względem rekordowy. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło wówczas ponad 39 mld EUR i było blisko dwukrotnie większe niż w 2020 r. Rosnący … Czytaj dalej

Niewypłacalności mocno odczuwa transport i budownictwo, w przemyśle się zmniejszają

Według Polskiego Instytutu Credit Management łączna liczba niewypłacalności do końca września 2022 vs. do końca września 2021 rośnie o 4%. Uwagę zwraca sektor transportowy, gdzie niewypłacalności zwiększyły się aż o 34% (z dynamiką k/k na poziomie +169%). Mocno rosną niewypłacalności również budownictwie (+26%). Dynamikę tegorocznych niewypłacalności hamuje znaczący spadek postępowań upadłościowych (-15,8% vs. wzrost postępowań … Czytaj dalej

Inflacją w Polsce rządzą niezmiennie wysokie oczekiwania inflacyjne

Dla polityki pieniężnej kluczowe znaczenie ma czego spodziewają się konsumenci, firmy i profesjonalni analitycy. Oczekiwania inflacyjne każdej z tych grup mierzy się, także w Polsce i to one wyznaczają, czy polityka pieniężna jest przekonująca. Na dziś żadna z tych trzech grup nie wierzy, że inflacja wróci do celu w rozsądnym horyzoncie. Dziś w Polsce, po … Czytaj dalej

Polskie budownictwo wyraźnie hamuje

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją dotyczącą aktualnej sytuacji w polskim sektorze budownictwa. Na kilku slajdach starałem się przekazać kluczowe informacje, które ukazują stan krajowego rynku budowlanego według wiedzy na koniec października 2022 r. Jakie są kluczowe wnioski? 🔴 Cała branża budowlana odczuwa pogorszenie koniunktury w sektorze budownictwa. Szczególnie złe nastroje … Czytaj dalej

Nastroje dość pesymistyczne, wyniki dość optymistyczne

Badanie Szybki Monitoring NBP wskazuje, że pomimo znaczącego pogorszenia się szeregu ocen koniunktury, realny spadek aktywności ekonomicznej jest na razie stosunkowo niewielki. W 2q22 nominalna dynamika sprzedaży r/r osiągnęła rekordowo wysoki poziom (35,8% r/r), ale po urealnieniu (wskaźnikami PPI) wysoka pozostaje tylko dynamika sprzedaży eksportowej (14% r/r), przy niskiej dynamice sprzedaży krajowej (3,7% r/r). Większość … Czytaj dalej

43% branży motoryzacyjnej w Polsce pracuje również na rzecz elektromobilności

Exact Systems opublikował 6 edycję raportu “Motobarometr. Nastroje w automotive w Europie”, z analizami opinii ok. 1000 respondentów w 11 państwa. Został zaprezentowany na konferencji MotoIdea w Łodzi, w której uczestniczył też zespół programu “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”. W przyszłym roku dołączymy do konferencji z własnymi analizami szans polskich ednich firm branży automotive w … Czytaj dalej