Jak zwiększyć swoją konkurencyjność w przebudowujących się łańcuchach dostaw? Jak wziąć udział w powstawaniu nowych?

Dowiedz się

Made in Poland / Wyprodukowane w Polsce

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, jego rentowności i konkurencyjności.

Korzystanie z rekomendacji programu wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęły preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Działania w programie wspierają powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców.

Aktualności

3 sierpnia 2022

Spadek spożycia pszenicy

Światowe spożycie pszenicy zbliża się do największego rocznego spadku od dziesięcioleci. Konsumenci i firmy zużywają mniej i zastępują zboża tańszymi alternatywami, np. ryż czy kukurydza. … Czytaj dalej

3 sierpnia 2022

Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie. Możliwy wpływ na łańcuchy dostaw

Nancy Pelosi, trzecia osoba pod względem ważności  we władzach USA odwiedziła 2 i 3.08 Tajwan, wywołując ogromne niezadowolenie Chin. Według Leszka Ślazyka, eksperta spraw chińskich nie obejdzie się to bez daleko idących konsekwencji również dla państw trzecich: “W listopadzie Xi Jinping ma otrzymać błogosławieństwo partii, by sprawować swoje funkcje przez kolejną, trzecią kadencję. W tych … Czytaj dalej

27 lipca 2022

Sytuacja płynnościowa ciągle dobra, ale więcej firm zgłasza problemy

Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP (SM) wskazują, że sektor przedsiębiorstw niefinansowych oczekuje wyraźnego spowolnienia gospodarczego, przy czym jego kondycja w przededniu tego spowolnienia pozostaje bardzo dobra, choć zróżnicowana sektorowo. W 1q22 sytuacja płynnościowa firm pozostawała dobra, choć obserwowane było wyraźne jej pogorszenie – spadł odsetek firm które nie zgłaszają problemów z płynnością oraz pogorszyły się wskaźniki … Czytaj dalej