Polskie budownictwo wyraźnie hamuje

Udostępnij:

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją dotyczącą aktualnej sytuacji w polskim sektorze budownictwa. Na kilku slajdach starałem się przekazać kluczowe informacje, które ukazują stan krajowego rynku budowlanego według wiedzy na koniec października 2022 r.

Jakie są kluczowe wnioski?

🔴 Cała branża budowlana odczuwa pogorszenie koniunktury w sektorze budownictwa. Szczególnie złe nastroje dominują wśród firm z sektora MŚP.

🔴 Rekordowe koszty wykonawstwa, z którymi od II poł. 2021 r. mierzy się cały sektor budownictwa, przyczyniły się do pogorszenia kondycji finansowej firm budowlanych, w tym w szczególności podmiotów z sektora MŚP. O duże firmy wykonawcze jestem zdecydowanie bardziej spokojny, ale lata 2022-2024 będą dla nich o wiele trudniejsze niż lata 2020-2021.

🔴 W ostatnich tygodniach ceny materiałów zaczęły się stabilizować, ale na razie nie jest to poziom, który pozwoliłby branży budowlanej na głębszy oddech.

🔴 Wysoka inflacja przyczynia się do dwucyfrowej dynamiki wynagrodzeń w sektorze budownictwa. W 2023 r. firmy budowlane będą musiały dodatkowo zmierzyć się ze skokowym wzrostem płacy minimalnej.

🔴 Rosnące stopy % przekładają się na znaczący wzrost kosztów obsługi kredytów i leasingu, który jest szczególnie dotkliwy dla MŚP.

🔴 Dzisiaj firmy budowlane pracują jeszcze na pełnych obrotach nad realizacją inwestycji rozpoczętych w latach 2020-2021. Rok 2023 rysuje się jednak dla branży budowlanej w dużo ciemniejszych barwach.

🔴Polskie budownictwo wyraźnie hamuje: mocno spada liczba nowych inwestycji w segmencie prywatnym, a segment publiczny oczekuje na napływ nowych funduszy UE, bez których nie ruszą duże inwestycje infrastrukturalne. Gdyby – nie daj Boże! – doszło do ewentualnego wstrzymywania funduszy w ramach budżetu UE 2021-2027 dla Polski, o czym deliberuje się coraz głośniej w kuluarach, to dla polskiego budownictwa prawdopodobnie zakończyłoby się to spektakularną katastrofą. A brak środków z KPO jest dla branży budowlanej b. dotkliwy już dzisiaj.

Oto prezentacja

Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB