Gospodarki polska i niemiecka już nie są tak uzależnione

Udostępnij:

Na recesję gospodarki niemieckiej wskazuje najniższy historycznie wskaźnik PMI, a także ujemne dynamiki produkcji przemysłowej, zamówień w przemyśle oraz sprzedaży detalicznej. „Jej dłuższy wpływ na przedsiębiorstwa potwierdza badanie płatności przeprowadzone przez Coface, w którym niemal co trzecia firma niemiecka oczekuje dalszego pogorszenia działalności biznesowej w 2024 r.” – mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej.

Jeszcze kilka lat temu byłyby to dramatyczne wiadomości, teraz też są niepokojące, ale już znacznie mniej, ponieważ dynamika i drogi rozwoju gospodarki polskiej i niemieckiej znacznie się rozeszły na korzyść polskiej. Już od 2011 roku polski wzrost gospodarczy jest znacznie szybszy niż niemiecki. Wynika to w największym stopniu z odmiennego losu przemysłu w obu państwach. Niemieckie przetwórstwo jest od lat w regresie, a polskie kwitnie wraz z całą gospodarką. Przetwórstwo w Polsce jest eksponowane na gospodarkę globalną przez produkcję dóbr pośrednich, a gospodarka niemiecka – przez produkcję dóbr inwestycyjnych, szczególnie uzależnionych od rynku chińskiego, którego gorsza kondycja pogrąża biznes Niemiec.

Solidny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (w tym w dużym stopniu do nowej, „elektromobilnej” części sektora motoryzacyjnego) sprawił, że wzrost produkcji pojazdów samochodowych i części w Polsce znacznie przerastał dynamikę przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie motoryzacji w obu gospodarkach, tak duże i trwałe różnice w dynamice produkcji motoryzacji miały największy wpływ na osłabienie korelacji pomiędzy tempem wzrostu PKB w Polsce i Niemczech.

Kolejnym czynnikiem, który sprzyjał dywergencji tempa wzrostu krajowej i niemieckiej gospodarki, był wzrost roli sektora transportowego w tworzeniu PKB w Polsce. W tym czasie przewoźnicy niemieccy tracili udziały w rynku.

Oprócz strukturalnych zmian w przemyśle i transporcie pojawił się nowy trend, wzmacniający polską gospodarkę względem niemieckiej – nearshoring zamówień, które trafiają do Polski. Tymczasem 1/3 niemieckich firm nosi się z zamiarem przeniesienia produkcji poza swój ojczysty kraj.

Więcej na ten temat https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/artykuly/poska-niemcy/

Takie zmieniające się współzależności są przykładem  analizy ryzyka transankcji handlowych i inwestycji. Rozwiniemy te tematy podczas konferencji Coface Country Risk 3.10, której partnerem jest Klub Dyrektorów Finansowych “Dialog”. Zapraszamy (uczestnicy KDF Dialog otrzymują bezpłatny bilet po zgłoszeniu chęci uczestnictwa poprzez kontakt@kdfdialog.org.pl ).

Więcej o Country Risk 

Część konferencji organizowana przez KDF Dialog: