Coraz większa siła nabywcza Polaków

Udostępnij:

 PKB per capita Polski wg parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 wyniósł 80% średniej unijnej wobec 79% rok wcześniej. Od 2019 (ostatni przedpandemiczny rok) omawiana relacja poprawiła się w Polsce o 7pp, co oznacza piątą największą poprawę w UE (czwartą pomijając Irlandię z niewiarygodnymi danymi) po Bułgarii (11pp), Chorwacji (9pp), i Rumunii (8pp). W Czechach PKB per capita wg PPP od 2019 obniżył się w relacji do średniej unijnej o 2pp do 91%, a na Węgrzech wzrósł o 3pp do 76%. Polska systematycznie dogania średnią unijną – zarówno ze względu na szybki rozwój krajowej gospodarki jak i stagnację części gospodarek UE.

Źródło: PKO Bank Polski