Zmiany w ubezpieczenia eksportowych KUKE

Udostępnij:

7 września br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych – podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom.

Chodzi o ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

“W ustawie zaproponowano więc, aby wszystkie ubezpieczenia oferowane w oparciu o ustawę o KUKE nosiły wspólne miano ubezpieczeń gwarantowanych, a nie, tak jak dotychczas – ubezpieczeń eksportowych” – podała KPRP.

Jak podała kancelaria prezydenta, ubezpieczeniem KUKE będą mogły być także objęte inwestycje podejmowane w celu realizacji kontraktów eksportowych – ubezpieczenie takie obejmie szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją danej inwestycji, jeżeli szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie. Ubezpieczeniem będą mogły być objęte, na równi z firmami polskimi, również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych. “Jest to pierwszy instrument ubezpieczeniowy wspierający inwestycje i aktywność polskich firm na Ukrainie i pierwsze tak odważne rozwiązanie ubezpieczeniowe na europejskim rynku” – wskazała minister Jadwiga Emilewicz. Oznacza to, że firma, która będzie chciała zaciągnąć kredyt, a nie mogła tego zrobić działając w kraju objętym wojną, będzie miała dostęp do linii kredytowej. Nowe przepisy tworzą podwalinę do utworzenia dedykowanego programu odbudowy Ukrainy.

Nowelizacja daje również możliwość wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski. Wdrażana transformacja wymaga przeprowadzenia projektów inwestycyjnych na ogromną skalę i zmobilizowania ich finansowania ze strony inwestorów oraz banków.