Ciągle niskopłatna praca w Polsce

Udostępnij:

Eurostat opublikował porównanie kosztu godziny pracy w Unii Europejskiej i w szczególności w strefie euro. Można pokusić się o tezę, że Polska ciągle należy do krajów oferujących pracę dość tanio. Ale można też inaczej zinterpretować te wyniki: w Polsce najczęściej wykonywana jest praca o niskiej wartości, a więc niskopłatna. 

Wysokość płac należy też odnieść do kosztów utrzymania, które są tak samo różne w różnych krajach jak wynagrodzenia.

Na koszty pracy składają się płace oraz koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne). Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki wyniósł 24,6% w UE i 25,1% w strefie euro.

Najniższy udział kosztów pozapłacowych jest na Litwie (3,7%) i Irlandii (8,7%), a najwyższy w Szwecji (32%), Francji (31,9%) i Włoszech (28,3%).

W Polsce koszty pozapłacowe stanowiły 18,3% ogólnych kosztów pracy.