Sprzedaż hamuje

Udostępnij:

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku (ceny stałe) obniżyła się do 0,7% r/r vs 4,1% r/r we wrześniu. Hamowanie zaobserwowano również w ujęciu nominalnym (do 18,3% r/r po dwóch miesiącach 20%+).
Podobnie jak w poprzednich miesiącach sprzedaż realnie rosła (% r/r) tylko w kategoriach „podstawowych”, czyli żywności i napojach (+2,4% r/r), lekach i kosmetykach (8,4% r/r), które są dodatkowo podbijane przez wydatki uchodźców. Sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach  rosła o ok. 25% r/r. Dość mocna (14,3% r/r), choć słabsza niż we wrześniu, była sprzedaż odzieży i obuwia.
Sprzedaż (realna) w pozostałych kategoriach wyraźnie obniża się. Pogłębił się spadek w sprzedaży samochodów (-5,5% r/r), choć w ujęciu nominalnym już od trzech miesięcy występuje nieznaczny wzrost. Z kolei sprzedaż paliw potwierdza występowanie ujemnej elastyczności cenowej, tzn. wzrost cen obniża popyt – sprzedaż nominalna paliw jest o 20% r/r wyższa, ale realna już o 20,5% r/r niższa. Załamanie nastrojów konsumentów oraz na rynku mieszkaniowym przekłada się też na słabą sprzedaż mebli, rtv i agd (-5% r/r).