Spadek konsumpcji bez wzrostu bezrobocia

Udostępnij:

W IV kwartale 2022 roku spożycie gospodarstw domowych obniżyło się o 1,5% r/r, po raz pierwszy od pandemii. Wartość dodana w handlu spadła o 2,5% r/r, a buforem dla niższych wydatków na towary był utrzymujący się popyt na usługi konsumenckie. Spadek konsumpcji jest konsekwencją erozji realnej siły nabywczej dochodów– w 2h22 ich wzrost nie nadążał za inflacją.
Jednocześnie wyczerpała się poduszka płynnościowa, którą gospodarstwa domowe zgromadziły w czasie pandemii. Spadek wydatków krajowych gospodarstw domowych był tak silny, że nie zamaskowały go wydatki uchodźców z Ukrainy, których napływ zwiększył populację Polski o ok 3-4%. Przebieg obecnej recesji konsumenckiej jest nietypowy – spadek konsumpcji występuje pomimo braku wzrostu bezrobocia.