Słabo w polskim przemyśle

Udostępnij:

Według GUS w maju wartość produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych była o 3,2% niższa niż rok wcześniejTo czwarty z rzędu ujemny wynik po tym, jak w kwietniu odnotowano spadek o 6 proc. (rewizja z -6,4%), w marcu roczna dynamika zniżki wyniosła ostatecznie 3% (po rewizji z -2,9%), a w lutym o 1%. Jeszcze w styczniu polski przemysł notował wzrost o 1,8 proc. rdr.

Znaczny spadek w skali roku odnotowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 11,8%, dóbr związanych z energią – o 11,6%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,5%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 9,1% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,0%. Spadek dotyczył 21 działów z 34 istniejących,  m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 19,7, metali – o 14,8%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,5%, mebli – o 12,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,5%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,3%. Broni się branża samochodowa i elektryczna.

Za taką sytuację obwinia się  słaby popyt zagraniczny, niesprzyjający faza cyklu zapasów, zamrożony rynek nieruchomości.

Zdaniem analityków z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. “Wyniki przemysłu zaczną się poprawiać w drugiej połowie roku. Badania koniunktury GUS wskazują, że pesymizm przedsiębiorców odnośnie do przyszłego zagranicznego portfela zamówień znacząco spadł w porównaniu do grudnia poprzedniego roku”