Ryzyka dla Europy wg S&P Global

Udostępnij:

“Oczekujemy, że odporność przedsiębiorstw będzie stopniowo spadać w miarę powolnego wzrostu i wyższych kosztów finansowania ograniczających zyski i wolne przepływy pieniężne. Przewidujemy, że wyższe koszty finansowania staną się coraz większym obciążeniem w miarę uwzględniania terminów zapadalności w latach 2025 i 2026, co spowoduje ponowne skupienie się na wskaźnikach pokrycia i poddanie polityk finansowych (zwłaszcza wydatków uznaniowych, w tym nakładów inwestycyjnych) większej kontroli.” – piszą autorzy raportu S&P Global

Według tej firmy w I kwartale 2024 r. największym i rosnącym (jedynym rosnącym) ryzykiem jest sytuacja geopolityczna, szczególnie wojny: w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Stwarza ryzyko zakłócenia łańcuchów dostaw i skrajnej awersji do ryzyka, nadmiernej zmienności i zamrożenia niektórych rynków finansowych. Negatywny wpływ będzie miała również migracja, powodujące jeszcze większe niepokoje w krajach Europy.Ryzyko recesji w dalszym ciągu istnieje, ale się nie zwiększa. Oddziałuwują wysokie ceny energii, brak zaufania konsumentów, koszt finansowania.

Zaostrzone warunki finansowania są kolejnym europejskim wysokim ryzykiem, ale jego poziom nie zmienia się. Zaostrzenie zasad udzielania kredytów może stanowić duże wyzwanie dla firm potrzebujących refinansowania.

Nieco mniejsze znaczenie ma ryzyko związane z niedobrą sytuacją na rynku nieruchomości, które może odbić sie na innych częściach gospodarki. Jako dość niskie ocenia się ryzyka związane z problemami chińskiej gospodarki.

Wśród ryzyk strukturalnych trzeba liczyć się z na razie umiarkowanym, ale rosnącym ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa i ryzykami związanymi ze zmianami klimatycznymi, w tym ze sprzecznościami w politykach klimatycznych, zakłócającymi branże i modele biznesowe.

CFO muszą więc szczególnie zwrócić uwagę na ochronę płynności finansowej i zarządzanie poziomem zadłużenia.