Mocno przybywa pracowników z Ameryki Południowej

Udostępnij:

Wg ZUS liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku 1 127 744 osoby. W ciągu 12 miesięcy przybyło ich w zusowskim systemie 64 483, co oznacza wzrost o 6,1%

Najwięcej pracowników przybyło z Białorusi, potem z Ukrainy, na trzecim miejscu są Indie. Na czwartym Kolumbia, z której przybyło 3535 osób, czyli jest ich trzy razy więcej niż rok temu, bo jest to państwo,  z którego przyjazdy rosną najbardziej dynamicznie. Niewiele niższa jest dynamika pozyskiwania pracowników z Argentyny i Peru.

Pracują w Polsce również osoby z Nepalu, Filipin, Uzbekistanu, Turcji, Bangladeszu, Indonezji. Jedynem państwem unijnym zasilającym polski rynek pracy jest Rumunia.

Natomiast najwięcej ubyło Rosjan i Gruzinów.

Spośród 1,128 mln zarejestrowanych w ZUS cudzoziemców 759,4 tys. to Ukraińcy. Stanowią więc przytłaczającą większość. Drugie miejsce zajmują Białorusini.