Polscy eksporterzy odporni na światowe spowolnienie

Udostępnij:

Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP wskazują, że w 4q22 kwartalne prognozy ogólnej sytuacji firm oraz popytu nieznacznie się poprawiły, choć oba wskaźniki pozostały niskie. Pesymizm firm uległ ograniczeniu, m.in. dzięki lepszej od obaw sytuacji na europejskim rynku energii. Również roczne
prognozy popytu są lepsze niż kwartał temu, jednak poprawa dotyczy tylko popytu zagranicznego. Badanie potwierdza odporność eksporterów na osłabienie globalnego popytu.

Dane z sektora przedsiębiorstw za 3q22 pokazały rekordowy udział eksportu w sprzedaży, a prognozy formułowane przez eksporterów są zasadniczo optymistyczne, pomimo nadchodzącego spowolnienia/recesji w gospodarkach głównych partnerów handlowych.

Negatywnie wyróżnia się tylko sektor trwałych dóbr konsumpcyjnych (tutaj słaby jest zarówno popyt zagraniczny, jak i krajowy). Niemal we wszystkich branżach firmy oceniają, że ich oferta eksportowa jest bardziej konkurencyjna niż przed rokiem, czemu sprzyja korzystne z punktu widzenia eksportu kształtowanie się kursu walutowego. Motorem oczekiwanej przez przedsiębiorstwa wyraźnej poprawy popytu w latach 2024 i 2025 będzie przede wszystkim popyt zagraniczny. Wpisuje się to w obserwowane już wcześniej i zapowiadane zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, na których zyskują krajowe przedsiębiorstwa.