Podatek dla firm energetycznych w UE

Udostępnij:

Według agencji Bloomberg, Komisja Europejska planuje podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm z sektora wydobycia i produkcji energii/surowców energetycznych/paliw. Podatek miałby zostać nałożony na zysk brutto za rok finansowy 2022, gdyby był on o ponad 20% wyższy niż w latach 2019-2021. Minimalna stawka podatku wyniosłaby 33% i mogłaby zostać zwiększona przez państwa członkowskie UE. Wejście w życie takiego podatku w Polsce mogłoby dać ok. 0,5-1,0% PKB dodatkowych dochodów budżetowych w 2023.  Agencja Reuter podaje, że KE chce ustalić maksymalną cenę energii elektrycznej na poziomie 180 EUR/MWh z elektrowni, które nie są zasilane gazem.

Ponadto w orędziu o stanie Unii Ursula van der Leyen powiedziała, że receptą na kryzys energetyczny ma być:

(1) ograniczenie zużycia energii elektrycznej;

(2) pułap przychodów dla przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną po niskich kosztach;

(3) podatek od nadwyżkowych zysków, z którego przychody szacowane są na 140 mld EUR;

(4) dostosowania wskaźnika referencyjnego cen gazu ziemnego (TTF) do „nowej normalności” (uwzględnienie większej roli LNG, a mniejszej gazu z gazociągów);

(5) wprowadzenie w październiku zmian umożliwiających udzielanie gwarancji państwowych dla koncernów energetycznych w celu wsparcia ich płynności na energetycznych rynkach terminowych.

Szefowa KE wskazała również na konieczność głębokiej reformy rynku energii elektrycznej, tak by odejść od schematu merit order (cena energii dyktowana przez najdroższych jej producentów) oraz by cena energii silniej zależała od taniej energii odnawialnej. Uniezależnieniu się od Rosji i ograniczeniu ryzyka powtórzenia się podobnych kryzysów energetycznych ma służyć przyspieszenie transformacji gospodarki do poziomu „net-zero”.
W tym celu UE utworzy Europejski Bank Wodoru, aby przy wykorzystaniu 3 mld EUR na inwestycje stworzyć masowy rynek tego surowca. U.von der Leyen wskazała, że dotychczas z 700 mld EUR przewidzianych w NGEU wydano 100 mld EUR, a dalsze wydatkowanie środków wesprze proces
transformacji europejskiej gospodarki.

Ponadto polecamy artykuł w serwisie społeczności Business Dialog Nabijamy kabzę koncernom energetycznym i Rosji  omawiający zasady ustalania cen energii w Europie.