W Polsce spadają płace realne

Udostępnij:

Marcowe dane potwierdzają, że koniunktura na rynku pracy pogarsza się. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło o 12,6% r/r (kons: 12,5%, PKOe: 12,4%) wobec 13,6% r/r w lutym i wyniosło 7508,34 PLN. Przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,5% r/r (kons: 0,6% r/r, PKOe: 0,7% r/r) wobec 0,8% r/r w lutym. Względem lutego zatrudnienie zmniejszyło się o 9,2 tys. etatów – większą skalę spadku w marcu odnotowano tylko w pandemicznym 2020 oraz kryzysowym 2009.

Zatrudnienie obniżyło się w większości branż z wyjątkiem zakwaterowania i gastronomii (wzrost o 1,1% m/m) oraz działalności profesjonalnej, gdzie zatrudnienie pozostało stabilne. Najsilniej in minus wyróżnia się rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, gdzie zatrudnienie w marcu było o 3% niższe r/r.

Pomimo spadku przeciętnego zatrudnienia, jego przełożenie na bezrobocie pozostaje ograniczone. Jest to widoczne w szczególności we wciąż niskiej na tle historycznym liczbie osób zwalnianych z przyczyn zakładów pracy.

Według PKO Bank Polski