Nowoczesne technologie częstsze w rozrywce i rekreacji niż w przemyśle

Udostępnij:

W badaniach PIE co piąta firma w Polsce wskazała, że w 2023 r. zwiększyła wykorzystanie nowoczesnych technologii w swojej działalności. Najczęściej wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii deklarowały firmy związane z kulturą, rozrywką i rekreacją (42 proc.), finansami i ubezpieczeniami (35 proc.) oraz informacją i komunikacją (33 proc.). Z kolei najrzadziej wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii możemy zaobserwować w przetwórstwie przemysłowym (12 proc.) oraz w pozostałej działalności usługowej (16 proc.). Wszystko jednak wskazuje na to, że przedsiębiorcy sektora przetwórstwa przemysłowego będą częściej wdrażać nowoczesne technologie i to już w niedalekiej przyszłości. Z badań PIE wynika bowiem, że 42 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego planuje w 2024 r. realizować działania związane z automatyzacją procesu produkcji.