W magazynach mamy gaz na półtora miesiąca, Europa też wprowadza obowiązek magazynowania

Udostępnij:

Stan wypełnienia magazynów gazu w Polsce przekroczył 90%, co uwzględniając dostępne pojemności magazynowe, przekłada się na 32,4 TWh gazu ziemnego. Zgromadzone zapasy pozwalają na realizację 1,6 miesiąca (uśrednionej w skali roku) konsumpcji gazu. Poziom wypełnienia magazynów jest wyższy niż zazwyczaj o tej porze, co wskazuje na przyspieszone przygotowywanie się Polski do sezonu zimowego bez dostępu do rosyjskiego gazu. Ze względu na zbliżającą się granicę „100%” i relatywnie niewielką maksymalną pojemność magazynów w Polsce, niemożliwe będzie dalsze gromadzenie gazu (w Polsce magazyny mogą zaspokoić ok. 14% całorocznego zużycia gazu wobec 26,5% średnio w UE).

Jednak Polska jest w stanie poradzić sobie z nagłym zatrzymaniem dostaw z Rosji, m.in. ze względu na zapewnienie przez PGNiG długoterminowych kontraktów LNG oraz nowych połączeń gazowych (Baltic Pipe, interkonektory z Litwą i Słowacją oraz poprzez zwiększenie przepustowości gazoportu w Świnoujściu). Wiceprezes PGNiG R.Perkowski powiedział, że w 2023 spółka planuje sprowadzić za pomocą Baltic Pipe 3 mld m3 gazu z własnych zasobów oraz ok. 1,5 mld m3 gazu uzyskanego na podstawie umów z Oersted i Lotos. Według niego nie ma obecnie konieczności pełnego wykorzystania mocy przesyłowych Baltic Pipe, ponieważ spółka jest w stanie dostarczać do Polski gaz z innych kierunków.

Również państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. W negocjacjach brał udział Jerzy Buzek, jako główny negocjator UE.

Porozumienie zakłada, że już w 2022 roku państwa UE zapełnią magazyny w 85% przed 1 listopada (w kolejnych latach będzie to 90 proc.). Zwiększona została elastyczność dochodzenia każdego roku do wyżej wymienionych celów do 5%, co ma zapobiec sztucznemu windowaniu cen przez producentów gazu. Wypełniając cele, kraje powinny najpierw wykorzystać mechanizmy rynkowe, a dopiero później sięgać po te nierynkowe, np. pomoc publiczną.

Po latach starań po raz pierwszy wprowadzony został do obowiązującego prawa UE mechanizm dobrowolnych wspólnych zakupów gazu przez państwa UE. W proces zapełniania magazynów gazem (monitorowanie jego przebiegu) została włączona Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).