Europejskie pomysły na zmniejszenie zużycia gazu o 15%

Udostępnij:

Prezydent W. Putin zasugerował podczas konferencji prasowej w Turcji, że w najbliższym czasie wolumen dostaw może wynosić ok. 20% możliwości przesyłowych gazociągu NS 1, o ile w ogóle wznosi prace po trwającej właśnie planowej konserwacji.

W Komisji Europejskiej trwają  prace nad regulacją umożliwiającą dobrowolne ograniczenia zużycia gazu o 15% przez państwa członkowskie UE.

Przewodniczący Międzynarodowej Agencji Energetycznej F.Birol ostrzegł, że Europa musi drastycznie zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w ciągu najbliższych kilku miesięcy, aby przygotować się na „długą, ciężką zimę”. Zaproponował wdrożenie pięciu działań, które pozwolą przygotować się na zimę:

(1) wprowadzenie platform aukcyjnych, aby zachęcić przemysłowych użytkowników gazu z UE do ograniczenia popytu;

(2) zminimalizowanie zużycia gazu w energetyce (czasowy powrót do węgla i ropy, upowszechnianie zielonej energii i atomu);

(3) poprawa koordynacji między operatorami gazu i energii elektrycznej w całej Europie, w tym w zakresie mechanizmów ograniczania szczytów;

(4) zmniejszenie zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych przez promocję obniżania temperatury w domach;

(5) harmonizacja planowania kryzysowego w całej UE na poziomie krajowym i europejskim (w tym środki zaradcze w przypadku ograniczonej podaży i mechanizmy solidarności).

Również Komisja Europejska zamierza zachęcać Europejczyków do oszczędzania gazu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.