Plany ukraińskich imigrantów i uchodźców w Polsce

Udostępnij:

NBP opublikował raport z badania ankietowego dotyczącego sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy. Dane wskazują, że imigranci z Ukrainy stanowią istotne źródło uzupełnienia niedostatecznej podaży pracy w Polsce, a ich plany na przyszłość wskazują w dużej mierze na osiedleńczy charakter ich migracji. Połowę migrantów stanowią osoby w wieku „prime-age”, charakteryzującym się najwyższą aktywnością zawodową. Dużo wyższy odsetek osób aktywnych zawodowo dotyczy wcześniejszych imigrantów (94% osób pracujących w różnych formach) niż uchodźców (64%). Wśród uchodźców mężczyźni radzą sobie na rynku pracy dużo lepiej niż kobiety – aż 71% pracuje, w tym 44% na stałe w porównaniu do 61% pracujących kobiet, w tym 33% na stałe. Imigranci z Ukrainy stanowią źródło wykwalifikowanej siły roboczej – aż 42% imigrantów przedwojennych oraz 48% uchodźców deklarowało wykształcenie wyższe. Jednocześnie, płace imigrantów w większej mierze zależą od branży i momentu przyjazdu do Polski niż od ich formalnego wykształcenia. Plany migrantów odnośnie do przyszłego pobytu w Polsce pozostają zróżnicowane, choć w dużej mierze wskazują na preferencje w kierunku dłuższego (a nawet stałego) pobytu w Polsce. 61% migrantów przedwojennych i 39% uchodźców deklaruje, że pozostanie w Polsce na stałe lub dłużej niż rok. Co istotne, na niskim poziomie utrzymuje się odsetek osób chcących wyjechać z Polski do innego kraju niż Ukraina. Kluczowym czynnikiem decydującym o planach powrotu do ojczyzny będzie zakończenie wojny.

Podajemy za Centrum Analiz PKO BP