Brak pracowników ciągle ważną barierą rozwoju

Udostępnij:

Szczegółowe wyniki wrześniowego badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw pokazały m.in., że dotkliwość bariery braku wykwalifikowanych pracowników w ostatnich miesiącach nie zmieniła się znacząco. Odczuwa ją od 25% do 45% firm w zależności od branży (wykres).

Pomimo słabnącego w świetle innych danych popytu na pracę nie nastąpił spadek odsetka przedsiębiorstw, które oceniają, że niedobór wykwalifikowanych pracowników jest dla nich barierą rozwoju. Przy utrzymującej się niskiej podaży pracy, mniejszy popyt nie powoduje wzrostu
bezrobocia.

W całym zachodnim świecie żaden kraj nie spodziewa się bezrobocia, mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego, a nawet recesji.