Wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, ale i tak brakuje pracowników

Udostępnij:

ZUS poinformował, że liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec listopada 2021 wyniosła 888,4 tys. wobec 725,17 tys. na koniec grudnia 2020. W ujęciu r/r to wzrost o ponad 150 tys. (20,4%). Za niemal 2/3 tego przyrostu odpowiadają obywatele Ukrainy.

Liczba wolnych miejsc pracy w gospodarce narodowej na koniec trzeciego kwartału 21 wyniosła 153,5 tys. i była wyższa niż przed pandemią. Za rosnącą liczbę wakatów odpowiadają narastające problemy ze skutecznym rekrutowaniem pracowników. Dane wskazują tym samym na coraz bardziej napiętą sytuację na krajowym rynku pracy. Wg różnych badań 65-75% firm uważa, że to znacznie spowolni ich rozwój.

W wielu krajach tzw. rozwiniętego świata w czasie pandemii znaczna część społeczeństwa zrezygnowała z pracy, np. w USA ponad 10%, w Niemczech – 6%. Niektóre osoby przechodziły na “socjal”, inne na wcześniejszą emeryturę, inne chcą pracować doraźnie, wielu zdecydowało się na własną firmę.

Czy spowoduje to głebszą zmianę w stosunkach pracownik – pracodawca czy raczej dalej idącą automatyzację i upowszechnienie form uniezależniających firmę od postawy ludzi wykonujących zadania na jej rzecz?