W Polsce spadła liczba powoływanych firm, wzrosła w Chinach, USA, Wielkiej Brytanii

Udostępnij:

Według badania UHY – ECA  w 2020 roku Chiny odnotowały wzrost liczby utworzonych przez nie nowych firm o 1,25 miliona w 2020 r., co dało im pierwsze miejsce wśród 22 krajów biorących udział w badaniu UHY dotyczącym tworzenia nowych firm na całym świecie. W 2020 r. w Chinach powstało ponad 25 milionów nowych firm, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z ponad 23,7 milionami utworzonymi w 2019 r.

Jednak to Stany Zjednoczone odnotowały znacznie większy wzrost liczby nowych przedsiębiorstw w ujęciu procentowym. Stany Zjednoczone odnotowały w 2020 roku 4,4 miliona nowych firm, co stanowi radykalny wzrost o 27% w porównaniu do 3,5 miliona firm utworzonych w 2019 roku.

Dziewięć z 22 krajów objętych badaniem odnotowało znaczny wzrost liczby nowych przedsiębiorstw w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., w tym kluczowe gospodarki, takie jak Wielka Brytania, Francja, Brazylia i Indie. Największy procentowy wzrost zaobserwowano na Filipinach, gdzie w ciągu zaledwie roku liczba nowych firm wzrosła o 152%.

Mimo to, zdaniem ekspertów UHY, istnieje spore ryzyko wykształcenia się systemu dwóch prędkości, gdzie niektóre gospodarki europejskie odnotują znacznie niższe wskaźniki ilości nowopowstałych przedsiębiorstw. 13 spośród 22 krajów krajów objętych badaniem UHY, które odnotowały spadek w zakresie tworzenia nowych firm w 2020 r., to w większości gospodarki europejskie, w tym Polska, Hiszpania, Niemcy i Włochy