W firmach zarabiamy przeciętnie 8000 zł

Udostępnij:

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 wyniosło 8032,96 PLN, tym samym przeciętna płaca po raz pierwszy przekroczyła próg 8 tys. Jednocześnie dynamika płac była słabsza niż oczekiwano i spowolniła do 9,6% r/r z 11,8% r/r,  a spodziewano sie raczej  przyspieszenie. W grudniu ponadprzeciętne wzrosty wynagrodzeń nadal dotyczyły branż o relatywnie niskiej przeciętnej płacy, czyli sekcji HoReCa (14,1% r/r), administrowania (13,7% r/r), działalności związanej z kulturą i rekreacją (11,4% r/r) oraz pozostałej działalności usługowej (15,9% r/r).

Styczeń przyniósł podwyżkę płacy minimalnej o 21,5% r/r do 4242 PLN (bedzie również w lipcu),więc można dwucyfrowej dynamiki płac. Płaca minimalna obejmuje ok. 3,6 mln pracowników, co wraz z podwyżkami płac w sferze budżetowej oraz dla nauczycieli będzie prowadzić to dalszego spłaszczania siatki wynagrodzeń.