W branży logistycznej lekki optymizm i walka o obniżkę kosztów

Udostępnij:

W badaniu CBRE Poland i P3 Logistic Parks “Confidence Index 2024” dotyczącego polskiego rynku logistycznego  79% respondentów stwierdziło, że wzrost kosztów pracy ma znaczący negatywny wpływ na wyniki ich firmy.  Inflacja i presja cenowa zostały wybrane przez 76% respondentów jako mające negatywny wpływ i były drugą najczęściej wybieraną kategorią. W następnej kolejności znalazły się wyższe ceny paliw i energii, co wiąże się z wcześniej wspomnianymi kwestiami inflacji i zostało wybrane przez 74% respondentów. Zmieniające się warunki gospodarcze i niepewność ekonomiczna mają znaczący negatywny wpływ na 68% respondentów. Inne kategorie – takie jak warunki płatności /nieściągalne należnościod klientów, przepustowość transportu (drogowa, kolejowa, lotnicza lub morska), ceny frachtu międzynarodowego, braki kadrowe, zakłócenia w łańcuchach dostaw – miały wyraźnie bardziej neutralny wpływ na respondentów i zostały wybrane przez mniej niż 1/3 osób jako mające niekorzystny wpływ.

80% respondentów stwierdziło, że kluczową konsekwencją wydarzeń geopolitycznych są „wyższe koszty operacyjne”.

Głównym punktem, obserwanym  w krajobrazie logistycznym w Polsce w ostatnich latach, jest tworzenie bardzo dużych paneuropejskich centrów dystrybucyjnych. Dotyczy to w szczególności branży e-commerce i modowej, w której międzynarodowe firmy otwierają duże centra logistyczne na zachodzie, w centrum i na południu kraju, aby dostarczać towary do całej Europy lub Europy Środkowej. Główne powody to położenie geograficzne Polski, dobra i nowoczesna sieć autostrad, wciąż stosunkowo niskie koszty i dostępna siła robocza (głównie dzięki pracownikom z Ukrainy), pomimo niskiego bezrobocia, a także bardzo dynamiczne i elastyczne  środowisko biznesowe.

W 2024 roku roku operatorzy logistyczni skupiają się głównie na kontroli kosztów.   Dla producentów i sprzedawców detalicznych głównym celem jesttakże kontrola kosztów. Ich drugim najważniejszym celem będzie optymalizacja wydajności operacyjnej, podobnie jak w dwóch poprzednich latach. Utrzymanie lub wzrost rentowności staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na coraz wyższe koszty pracy oraz energii. Mimo to firmy bardzoej optymistycznie patrzą w przyszłość niż w latach ubiegłych.