Struktura polskiego rolnictwa – jeszcze jedna przyczyna problemów

Udostępnij:

Od lat nie zarządza się w Polsce rolnictwem, lecz zarządza się rolnikami jako wyborcami. W efekcie mamy zacofaną i nieefektywną strukturę rolniczą. Na ten problem nałożyły się trudności wynikające z Zielonego Ładu oraz niekorzystne efekty wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także konsekwencje zmian klimatycznych negatywnie oddziałujące na zbiory.

Kilka liczb

  1. 1,3 gospodarstw rolnych bierze dopłaty unijne, ale produkuje tylko 300-400 tysięcy gospodarstw. Pozostali sa rolnikami tylko z nazwy, nie żyją z pracy na roli.
  2. Zaledwie 26 tysięcy gospodarstw liczy ponad 50  ha, czyli minimalna wielkość do utrzymania 5osobowej rodziny żyjącej z rolnictwa
  3. Polskie gosporstwo ma średnio 11 ha, niemieckie ponad 60 ha, francuskie 100 ha, a ukraińskie 1000 ha. Im większe gospodarstwo tym nowocześniejsze i mniej kosztowne, a jego produkty bardziej atrakcyjne da przemysłu przetwórczego.
  4. Połowa ziemi w Ukrainie to czaroziem, w Polsce – 1%.