Rynek stali – światowa dominacja Chin staje się coraz większa

Udostępnij:

Prognozowany wzrost zużycia stali na świecie wynosi 4,5-5,8% w 2021, choć bardziej prawdopodobny jest górny przedział tych prognoz. Według prognoz World Steel Association w ciągu następnych 30 lat popyt na stal wzrośnie o 50%.

Największymi eksporterami netto stali są Rosja, Japonia i Korea Płd. Do największych importerów netto należą USA, Unia Europejska i Arabia Saudyjska. Polska jest piątym największym importerem netto na świecie i jednocześnie największym w Unii Europejskiej.

Sytuacja polskich producentów metali znacząco pogorszyła się w 2019-2020 z powodu strat odnotowanych przez producentów stali. Jednym z powodów jest rosnący koszt energii elektrycznej – udział kosztów energii jako % przychodów dla producentów metali wzrósł o 0,8 pp w ciągu 2 ostatnich lat i 3,2 pp  od 2014. Wielokrotnie wzrosły również koszty CO2, co ma znaczenie w tej energochłonnej branży.

Przez ostatnie 20 lat Chiny zdominowały światowy rynek stali i obecnie mają 57% udziału w produkcji stali surowej. Co więcej, udział ten znacząco rośnie – w ciągu ostatnich 2 lat wzrósł o 6 pp. Jednocześnie ChRL jest największym jej konsumentem, co powoduje, że ten kraj ma kluczowy wpływ na ceny światowe. W roku 2020 jako jedyny kraj na świecie zwiększył jej konsumpcję. Jednocześnie znacznie zmniejszył jej eksport.

Gwałtownie rosną ceny stali, które były w czerwcu’21 wyższe o 36-84% względem początku października’20 – najbardziej rosły produkty wykorzystywane w motoryzacji (np. blacha zimnowalcowana).

Ale rosną także ceny surowca do produkcji stali. Trwa zatem wyścig o rentowność.

______________________________________________

Informacje uzyskane dzięki PKO BP , partnera programu “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”