Spadek oczekiwań wobec wzrostu gospodarczego w 2022 roku

Udostępnij:

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego światowa gospodarka wkracza w 2022 r. ze słabszą niż wcześniej oczekiwano kondycją. W miarę rozpowszechniania się nowego wariantu Omicron COVID-19 kraje ponownie nałożyły ograniczenia mobilności. Rosnące ceny energii i zakłócenia w dostawach doprowadziły do ​​wyższej inflacji niż oczekiwano, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Trwające ograniczanie chińskiego sektora nieruchomości i wolniejsze niż oczekiwano ożywienie konsumpcji prywatnej również ograniczają perspektywy wzrostu.

Prognoza wzrostu światowego PKB w 2022 została zrewidowana w dół o 0,5pp do 4,4% wobec 4,9% oczekiwanych w październiku (i wobec szacowanego na 5,9% wzrostu w 2021). Rewizja prognoz dla świata w głównej mierze odzwierciedla korekty oczekiwań co do wzrostu w USA (4,0% wobec 5,2% prognozowanych wcześniej) i Chinach (4,8% vs 5,6% oczekiwanych wcześniej). Prognozę dla strefy euro obniżono w mniejszym stopniu, o 0,4pp do 3,9%, a dla Niemiec o 0,8pp do 3,8%. Ekonomiści MFW dodali, że podwyższona inflacja utrzyma się dłużej niż wcześniej oczekiwano.

Bilans ryzyka dla prognoz Funduszu pozostaje negatywny, głównie z uwagi na niepewność związaną z pandemią koronawirusa, a także z ryzykiem, jakim dla gospodarek wschodzących są podwyżki stóp
procentowych w gospodarkach rozwiniętych, w szczególności w USA.