Ryzyka 2022 roku według KDF Dialog

Udostępnij:
A young business kid is ready for your business forecasting.

Współcześnie – w obliczu dużej zmienności otoczenia biznesowego, prawnego, politycznego, a także powstawania nowych zależności – bardziej liczy się zdolność reagowania firmy na zdarzenia niż ich identyfikowanie i planowanie reakcji. Plan dotyczy konkretu, zdolność reagowania jest uniwersalna, ma zastosowanie do wielu sytuacji.

W Klubie Dyrektorów Finansowych “Dialog” przygotowano katalog ryzyk 2022 roku. Te dedykowane trosce CFO są TUTAJ

Natomiast właścicieli, zarządów i szerokiego kierownictwa  firm dotyczą przede wszystkim te wymienione niżej. Kolejność nie ma znaczenia, uważamy je za tak samo ważne:

Cyber ryzyka

Gwałtowne zjawiska pogodowe i inne naturalne

Ograniczenie mobilności ludzi, pojazdów, towarów (blokady granic, wojny, katastrofy)

Innowacyjność i zmiany w technologiach  (zarówno brak, jak i wdrażanie)

Ograniczony lub wybiórczy dostęp do danych i małe zdolności decyzyjne zarządów

Pesymizm, niechęć do myślenia o ryzykach jako o szansach

Rywalizacja mocarstw, konflikty polityczne między państwami

Zwiększenie się roli państw i polityków w gospodarkach

Powiększanie się „szarej strefy”