Utrzymuje sie regres niemieckiej produkcji

Udostępnij:

Jak podaje niemiecki urząd statystyczny, w sektorze produkcyjnym spadek w październiku 2023 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wynika w dużej mierze z sytuacji w inżynierii mechanicznej, gdzie zamówienia spadły o 13,5% po korekcie sezonowej i kalendarzowej (w poprzednim miesiącu wrześniu 2023 r. napływające zamówienia w tym obszarze spadł o 9,8% wzrostu). Negatywny wpływ na ogólny wynik października 2023 roku miał także spadek zamówień w ważnych obszarach: produkcja wyrobów metalowych, produkcja i obróbka metali, produkcja sprzętu elektrycznego oraz motoryzacja. Pozytywny wpływ miała jednak budowa innych pojazdów (samolotów, statków, pociągów itp.), a napływające zamówienia wzrosły o 20,2%. Gwałtowny wzrost w tym obszarze wynika z dużych zamówień.

Napływające zamówienia spadły w październiku 2023 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca zarówno w obszarze dóbr kapitałowych (-6,0%), jak i w obszarze dóbr pośrednich (-1,4%). Towary konsumpcyjne wzrosły o 2,8%.

Zamówienia zagraniczne spadły o 7,6%. Zamówienia ze strefy euro spadły o 7,6%, a zamówienia spoza strefy euro o 7,4%. Zamówienia krajowe wzrosły o 2,4%.