O 75% wzrosły w ciągu roku koszty funkcjonowania firmy w branży motoryzacyjnej

Udostępnij:

Ukazał się raport “Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor motoryzacja i elektromobilność (moto)”, przygotowany przez PARP. Jest w nim sporo ciekawych informacji o sytuacji branży. Branża moto to 152 800 podmiotów zatrudniających 175 200 pracowników (dane GUS). Są to w zdecydowanej większości producenci części i akcesoriów.

Podczas ogłoszenia raportu 19.10 dyskutowano o różnych problemach branży. Jeden z uczestników wyraził nadzieję na lobbing Donalda Tuska – spodziewanego premiera nowego polskiego rządu – w strukturach Unii Europejskiej oddalający widmo obowiązku FitFor55.

W najciekawszej części dyskusji zastanawiano, że dlaczego pracodawcy – mimo świadomości zmian w sektorze, takich jak elektryfikacja, digitalizacja samochodu czy robotyzacja w produkcji, praktycznie wcale nie planują powstania nowych stanowisk pracy odzwierciedlających te zmiany.

Piotr Kubiak, ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, członek Rady Autorytetów w społeczności Business Dialog powiedział m.in.: “Zdecydowana większość polskiej branży motoryzacyjnej to producenci komponentów do samochodów, czyli biznes B2B.  Zamawiający decyduje co chce kupić, w jakiej technologii, sam też projektuje część, a firma w Polsce wykonuje ją wedle przesłanej dokumentacji. Te polskie firmy są dobrze zorganizowane i zarządzane, mają świetne kadry, ale działają odpowiadając na popyt. Same tego popytu nie kreują. Nie będą więc wychylać się z inwestycjami, w tym w nowe stanowiska, jeśli nie wiedzą, jak się sprawy potoczą w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, od którego są zależne. W dużej mierze są wykonawcami cudzych idei.”

Z dyskusji wyłoniło się też ciekawe przypuszczenie, że polska branża motoryzacyjna może pójść w kierunku kubańskim, czyli stać się europejskim mistrzem serwisowania starych samochodów.

W opinii uczestników tej edycji badania jakościowego, branża motoryzacja i elektromobilność jest wyjątkowo silnie narażona na wpływ czynników zewnętrznych.

Trudności doświadczane przez firmy z branży moto w okresie ostatnich 12 miesięcy:
» 75% wzrost kosztów funkcjonowania firmy
» 60% wzrost kosztów operacyjnych
» 42% zmniejszenie sprzedaży produktów lub usług
» 41% spadek liczby zamówień
» 39% problemy z dostawcami

Rozważane przez przedsiębiorstwa zmiany w celu wzmocnienia pozycji firmy na rynku:
» 52% podniesienie marży sprzedaży
» 26% zwiększenie nakładów na reklamę i marketing
» 26% nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami
» 21% stworzenie nowej usługi bądź produktu
» 21% zwiększenie nakładów na innowacyjność
» 16% zainwestowanie lub zwiększenie nakładów inwestycyjnych w nowe technologie produkcyjne, nowoczesne maszyny i oprogramowanie oraz zautomatyzowanie wybranych procesów

Wymieniono następujące trendy oddziałujące na branżę motoryzacja i elektromobilność:
– Dynamiczna elektryfikacja branży motoryzacyjnej, w pierwszym etapie zakładająca optymalizację technologii napędów hybrydowych (w tym typu plugin oraz zasilanych paliwem wodorowym)
– Rosnący poziom „osieciowania pojazdów” (ang. connected car) z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy oraz zaawansowanej analityki danych (Big Data) celem
podniesienia komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowania samochodu (dążenie do autonomizacji pojazdu)
– Zwiększona robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych
– Wzrost współpracy z branżą teleinformatyczną celem dostarczenia przez nią produktów i usług związanych ze zdolnością komunikacji pojazdu z użytkownikiem i otoczeniem oraz z digitalizacją
– Modyfikacja ścieżki zakupowej klienta związana ze wzrostem znaczenia omnichanelu (komplementarność kanałów online i offline) w procesie zakupowym
oraz ze zmianą funkcji dotychczasowych placówek stacjonarnych (przekształcenie w salony pokazowe)
– Wzrost zainteresowania modernizacją samochodów używanych (retrofit)
– Wzrost znaczenia tzw. zrównoważonej mobilności miejskiej, której elementem jest prymat komunikacji zbiorowej nad indywidualnym transportem samochodowym i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na niskoemisyjne autobusy.

Firmy w największym stopniu są przygotowane na:
» wzrost zainteresowania modernizacją samochodów używanych
» modyfikację ścieżki zakupowej klienta związaną ze wzrostem znaczenia komplementarności kanałów online i offline w procesie zakupowym
» wzrost popularności i znaczenia zrównoważonej mobilności miejskiej

Firmy rzadziej, choć w dalszym ciągu z dużą częstotliwością wskazywały na przygotowanie na:
» coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne
» przekształcenie koncepcji funkcjonowania dotychczasowych placówek sprzedaży pojazdów w kierunku salonów ekspozycyjnych
» wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych

Więcej https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/MOTO_2023_PL_4.pdf