66% pracowników zarabia przeciętnie (w firmach zatrudniających 10+)

Udostępnij:

Właśnie (7.02.22) ukazało się opracowanie wyników badanie wynagrodzeń (i innych cech pracy i pracowników) GUS wykonano w październiku 2020, czyli najnowsze. Badania GUS – co dwa lata – są najpełniejszymi badaniami pracy w naszym kraju.

Wtedy średnie wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarczych zatrudniających przynajmniej 10 pracowników wyniosło 5748 PLN. Badanie objęło 8,2 mln pracowników spośród ok. 16 mln pracujących w gospodarce narodowej (obejmującej również sferę budżetową, samozatrudnionych oraz mikrofirmy). Czyli wynagrodzenia połowy pracujących w Polsce prawie nie są badane, ponieważ dotyczą pracowników firm zatrudniających mniej niż 10 osób.

Z danych wynika, że mediana wynagrodzeń wyniosła 4703 PLN i podobnie jak w poprzednich latach wynosiła ok. 82% średniego wynagrodzenia. Jednocześnie aż 66% pracowników w podmiotach 10+ zarabiało nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie (podobny wynik jak w poprzednich latach). Aby znaleźć się w grupie 10% najlepiej zarabiających pracowników należało w październiku 2020 zarabiać przynajmniej 9385 PLN brutto.

Dane GUS wskazują, że poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze publicznym (6042 PLN) jest nadal wyższy niż w sektorze prywatnym (5619 PLN), na co wpływa zdecydowana przewaga niskopłatnych stanowisk w sektorze prywatnym (prawie 98% osób należących do najniższego decyla pracowało w sektorze prywatnym). Według badania, w październiku 2020 ok. 7,8% zatrudnionych w podmiotach 10+ otrzymywało wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie minimalne (2600 PLN brutto).

W badaniu analizowano występowanie surowej luki płacowej między płciami – średnio w badanych firmach mężczyźni zarabiali o 4,8% więcej od kobiet (w sektorze prywatnym o 12,9% więcej, a w publicznym o 2,3%). Z badania wynika, że pomimo pandemii, ogólna struktura oraz dynamiki zmian wynagrodzeń były podobne do obserwowanych w poprzednich badaniach.

Pełny raport