Produktywność pracy w Polsce – w firmach polskich i zagranicznych

Udostępnij:

Jest to częsty temat na spotkaniach i w serwisach Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”. W tym miesiącu wybuchł w kontekście przygotowywania się do budżetów 2022, w tym na płace. Oto jeden z wątków. Tabela została przygotowana przez jednego z członków Klubu.

Przyrost produktywności pracownika w Polsce w przez ostatnie 20 lata wynikał głównie z przesuwania się miejsc pracy: przyrastania ich w branżach, które wytwarzają większą wartość dodaną. Branże o niskiej wartości dodanej na pracownika zamierały, znikały lub zastępowane były importem. Ten mechanizm się wyczerpał.

Ponadto produktywność pracownika w firmie polskiej jest dużo niższa niż w firmie zagranicznej w naszym kraju, i to zarówno wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę przychód, jak i zysk na jednego zatrudnionego.

Uchwyciliśmy następujące przyczyny:

  1. Firmy zagraniczne skupione są na realizacji strategii, dokładnie wiedzą co chcą osiągnąć, jakim kosztem. Nie rozpraszają się. Polskie firmy ciągle szukają swojej drogi rozwojowej, więc muszą ponieść większe nakłady na boczne ścieżki. Widać to także we wskaźnikach rentowności kapitału, dla zachodnich firm w Polsce wyższy o 25-30%.
  2. Zagraniczne firmy mają w przychodach większy odsetek eksportu.
  3. Zagraniczne firmy zdecydowanie więcej inwestują niż polskie.
  4. Polskie przedsiębiorstwa są bardzo małe, 97% to mikrofirmy do 9 pracowników. Kapitał zagraniczny tworzy większe podmioty. Im większy podmiot, tym pracownik jest wydajniejszy. Przejście do segmentu wyżej, np. z zatrudnienia 0-9 do zatrudnienia 10-20 pracowników poprawia produktywność o 100%. To są zależności całego rozwiniętego świata, nie tylko Polski.

Więcej – analizy, zestawienia, wyliczenia, rekomendacje:  https://businessdialog.pl/artykuly/produktywnosc-polskiego-pracownikahttps://businessdialog.pl/profiles/blogs/czy-bezrobocie-moze-byc-ujemne