Niemcy wydają coraz mniej, Polacy wydają coraz chętniej

Udostępnij:

Według danych Eurostatu stopa oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosła do 15,3% z 14,1% w czwartym kwartale 2023 roku i była najwyższa od drugiego kwartału 2021 roku. Wyższej stopie oszczędności sprzyjają relatywnie wysokie stopy procentowe EBC w  warunkach realnego wzrostu wynagrodzeń. Wśród głównych gospodarek, dla których dostępne są dane za pierwszy kwartał 2024, najwyższa stopa oszczędności została odnotowana w Niemczech (21,2%), a najniższa we Włoszech (11,40%). Należy zachować pewną dozę ostrożności przy porównywaniu danych o stopie oszczędności, gdyż wpływ na jej wysokość – z definicji Eurostatu – ma również konstrukcja systemu emerytalnego w danym kraju – dochód do dyspozycji brutto jest korygowany o zmianę wartości środków gospodarstwa domowego w funduszach emerytalnych.

Ana Boata, główna ekonomistka Allianz Trade powiedziała w wywiadzie dla money.pl: Naszym zdaniem potencjał wzrostu niemieckiej gospodarki wynosi około 0,5 proc. Jednym z problemów Niemiec są słabe nastroje konsumentów. Tamtejsze gospodarstwa domowe oszczędzają około 20 proc. swojego dochodu do dyspozycji, a do tego po pandemii Covid-19 mają nadmiarowe oszczędności rzędu 5 proc. rocznej konsumpcji.

Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wyniosła 6,05% w grudniu 2023 r., według Eurostatu. Historycznie rzecz biorąc, Polska osiągnęła rekordowy poziom 21,10% w czerwcu 2020 r. i rekordowo niski poziom -4,31% w czerwcu 2022 r.

Wzrost polskiego PKB jest napędzany głównie przez wzrost konsumpcji.

Niemcy nie chcą kupować, spowalniając biznes, Polacy kupują coraz więcej, pobudzając biznes. To odzwierciedla różnicę w nastrojach, a nie poziom zamożności społeczeństwa, który w Niemczech jest wyższy.

​Oczywiście, o rozwoju gospodarczym decyduje jeszcze kilka innych czynników, ale optymizm i dobre nastroje to jest mega lewar dla innych pozytywnych okoliczności.

Zdjęcie ilustracyjne pokazuje poziom optymizmu na świecie, w Polsce jest najwyższy z krajów zachodu. Generalnie najwyższy poziom optymizmu jest w krajach Globalnego Południa, czyli krajach dynamicznie rozwijających się.

Źródła: PKO Bank Polski, Eurostat