Polskie NIE dla Fit for 55

Udostępnij:

Zdecydowaliśmy się, że wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55 będą zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rząd nie akceptuje systemu ETS ani  dodatkowych regulacji wynikających z pakietu Fit for 55 zaostrzających ten system. Zdaniem minister Moskwy podstawa prawna pakietu Fit for 55 jest bardzo wątpliwa, ponieważ był on przyjmowany zwykłą większością głosów i jako dokument klimatyczny. A tymczasem jest to dokument energetyczny i wpływa na politykę energetyczną krajów członkowskich, a tym samym wymaga jednomyślności.