Finansowanie ze środków własnych, coraz mniej kredytowania

Udostępnij:

Wg PIE wartość kredytów obrotowych na koniec sierpnia br. wyniosła 161 mld PLN, czyli spadła o 10 proc., co jest związane z wysokim punktem odniesienia. Tempo wzrostu od maja było zbliżone do zera. Podobna stagnacja utrzymuje się w przypadku kredytów udzielanych mikrofirmom oraz gospodarstwom rolnym. Wartość pożyczek wyniosła w sierpniu 44 mld PLN, co oznacza spadek o 5,9 proc. w skali roku. Tendencja związana jest raczej z dobrą sytuacją płynnościową firm – badanie koniunktury NBP wskazuje, że liczba firm ubiegających się o finansowanie systematycznie maleje od 2020 r.

Przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu wykorzystują kredyt do finansowania inwestycji. Dane NBP wskazują na wzrost do 210,7 mld PLN w sierpniu, tj. o 0,7 proc. r/r. To głównie efekt nakładów inwestycyjnych związanych z maszynami. Wartość nakładów na nieruchomości była mniejsza niż w roku ubiegłym. Zważywszy na wysokość inflacji, każdy z wymienionych rynków kredytowych kurczy się w ujęciu realnym. Ponownie wracamy więc do tendencji widocznych przed pandemią COVID-19, kiedy działalność inwestycyjna w dużym stopniu była prowadzona na podstawie reinwestowanych zysków.

Ważnym źródłemfinansowania staje się faktoring. Wg GUS liczba wykupionych faktur wzrosła w 2022 r. do 10,3 proc., natomiast wartość wierzytelności osiągnęła pułap 84 mld PLN. To wzrost o 20 proc. względem ubiegłego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej TUTAJ