Wyniki przemysłu wciąż dobre, ale presja rośnie

Udostępnij:

Przychody firm już drugi kwartał z rzędu wzrosły wolniej niż koszty (przychody: 35,9% r/r; koszty: 36,1% r/r), co może sygnalizować odwrócenie obserwowanego od 4q20 trendu, w którym dynamika wzrostu przychodów przewyższała dynamikę kosztów.

Wynik finansowy netto wyniósł w 2q22 75,6 mld zł (33,3% r/r), 10,8% PKB (+1,7pp r/r), w obydwu ujęciach to nowy historyczny rekord. Wskaźnik rentowności obrotu netto firm niefinansowych wyniósł w 2q22 6,1% (w 1h22: 5,7%), co było poziomem o 0,1pp niższym niż w 2q21 i 0,9pp wyższym niż w 1q22.

Najwyższy skok rentowności obrotu netto w 1h22 odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (18,8%; +18,3pp r/r), co należy wiązać z utrzymującymi się od 2h21 wysokimi cenami węgla. Przedsiębiorstwa działające w przetwórstwie przemysłowym osiągnęły nieco słabszy wynik niż przed rokiem (5,9%; -0,4pp r/r), podobnie firmy budowlane (5,8%; -0,5pp r/r), co wynika z silnego oddziaływania presji kosztowej w tych sekcjach, przy jednoczesnym hamowaniu popytu.

Wskaźniki koniunktury prawie wszystkich komponentów w sierpniu 2022 r. są słabsze w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Największe różnice dotyczą:

📌wartości sprzedaży (-21,7 pkt.)
📌płynności finansowej (-21,2 pkt.)
📌nowych zamówień (-19,9 pkt.)

Źródło rysunku: PKO Bank Polski