Rośnie produkcja, zwłaszcza dóbr inwestycyjnych

Udostępnij:

Źródło wykresów: PKO Bank Polski

Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła (w cenach stałych) o 7,6% r/r wobec 10,4% r/r w czerwcu. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych tempo
wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu praktycznie nie zmieniło się – wzrosła ona o 10,2% r/r (wobec 10,5% r/r w czerwcu). Co więcej, w lipcu
odnotowaliśmy miesięczny wzrost produkcji (o 0,5% m/m odsez.), który przerwał trwającą trzy miesiące serię mocnej korekty aktywności w przemyśle. Utrzymanie się tych tendencji daje nadzieję, że scenariusz miękkiego lądowania w Polsce jest ciągle możliwy, nawet mimo recesji w Niemczech.

Wynik przemysłu w lipcu wpisał się tym samym w sygnały płynące wcześniej z badań koniunktury GUS, również sugerujące miękkie lądowanie w tej części gospodarki .

Od kilku miesięcy obserwujemy dosyć wyraźną dysproporcję między wynikami producentów dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Ci pierwsi
radzą sobie bardzo dobrze, odnotowując wysokie, dwucyfrowe wzrosty produkcji, wręcz przeciwnie jest w przypadku dób konsumpcyjnych. Branże dóbr inwestycyjnych są zarazem branżami proeksportowymi.