Już tylko 5% pracuje zdalnie i wciąż spada ten odsetek

Udostępnij:

Liczba wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale roku w gospodarce narodowej wyniosła 158,7 tys. i wzrosła o 15,5% q/q. Najwięcej wolnych miejsc pracy występowało w przetwórstwie przemysłowym i handlu. Niemal 20% wolnych miejsc pracy stanowiły te nowo utworzone, co wskazuje na trudności pracodawców ze zwiększaniem zatrudnienia. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy była zbliżona do tej sprzed roku, a nieznacznie wzrosła liczba zlikwidowanych miejsc pracy.

Systematycznie spada odsetek wykonujących pracę zdalnie – w pierwszym kwartale pracowało tak tylko  5% pracujących.   Powszechne odczucie jest jednak wręcz przeciwne – coraz więcej osób pracuje i chce pracować przynajmniej część tygodnia zdania. Zatem być może dane nie odzwierciedlają sytuacji.

Dane GUS i PKO BP.