Wzrost PKB pożyczony z przyszłości

Udostępnij:

W maju produkcja oraz nowe zamówienia gwałtownie spadły, najszybciej od dwóch lat.

Nowe zamówienia eksportowe spadły już trzeci miesiąc, a spadek popytu dotknął najważniejszych unijnych gospodarek.

Wzrost PKB w 1q22  wyniósł 8,5% r/r.   Popyt krajowy w 1q22 wzrósł o 13,2% r/r (vs 10,9% r/r w 4q21), a wkład eksportu netto do wzrostu PKB wyniósł -3,8pp (vs -2,5pp w 4q21). W samej strukturze popytu krajowego wyróżnia się przede wszystkim rekordowy wkład zapasów do wzrostu PKB, który w 1q22 osiągnął aż 7,7pp (wobec 4,3pp w 4q21, co było już bardzo wysokim wynikiem).

W konsekwencji, dynamika sprzedaży krajowej (czyli popytu krajowego z wyłączeniem zapasów) obniżyła się do 5,7% r/r (z 7,4% r/r w 4q21). Konsumpcja prywatna wzrosła o 6,6% r/r (wobec 8,0% r/r w 4q21), a wzrost inwestycji, podobnie jak przez cały ubiegły rok, był umiarkowany i lekko osłabł (4,3% r/r w 1q22 wobec 5,2% r/r w 4q21). Mimo wysokiej dynamiki obrotów eksportowych (w EUR) widocznych w danych z bilansu płatniczego, eksport wzrósł zaledwie o 2,0% r/r.

W dalszej części roku dynamika PKB, choć ciągle wysoka, będzie się obniżać. Zdaniem ekonomistów PKO BP  wysoki wkład zapasów do wzrostu PKB sugeruje, że obecna, wysoka dynamika PKB jest po części „pożyczona” z przyszłości – normalizacja popytu na zapasy skutkować będzie obniżeniem dynamiki PKB nawet w okolice zera na początku 2023 (będziemy mieć do czynienia z odwrotnym „efektem przenoszenia”), mimo że impet wzrostowy powinien się wtedy poprawiać.

Żródło wykresu: PKO Bank Polski