Tylko liczba Polaków w wieku poprodukcyjnym rośnie

Udostępnij:

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego w dniu 31 marca 2021 ludność Polski liczyła 38 179,8 tys. osób i była o 332 tys. (0,9%) niższa niż podczas spisu w 2011.

Zmiany demograficzne jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 10 lat potwierdzają postępujące starzenie się społeczeństwa. Jedyną grupą, której liczebność wzrosła (i to aż o 28%) są osoby w wieku poprodukcyjnym (60/65+). Liczba ludności w wieku produkcyjnym spadła o 7,7%, a w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) o 3,4%.