Wg wyroku TSUE ładowanie pojazdów elektrycznych to dostawa towaru

Udostępnij:

Po wielu latach dyskusji toczących się wokół klasyfikacji ładowania pojazdów dla potrzeb VAT jako świadczenia usług bądź dostawy towarów w temacie tym wypowiedział się TSUE. W wydanym dzisiaj w polskiej sprawie wyroku (C 282/22), TSUE wskazał, że ładowanie pojazdów elektrycznych jest świadczeniem kompleksowym, w ramach którego świadczeniem głównym jest dostawa towarów. Tym samym udostępnianie urządzeń do ładowania pojazdów eklektycznych, zapewnienie wsparcia technicznego czy też udostępnianie aplikacji umożliwiających m.in. rezerwację czy podgląd historii transakcji należy traktować jako świadczenia pomocnicze opodatkowane wg zasad właściwych dla dostawy towarów (energii).

Mając na uwadze, że operatorzy stacji ładowania nie stosowali dotychczas jednolitego podejścia, powinni oni przeanalizować swoje rozliczenia w tym zakresie. Wyrok może mieć również wpływ na pozostałe podmioty w łańcuchu, tj. pośredników, firmy leasingowe i użytkowników pojazdów elektrycznych.

Traktowanie ładowania pojazdów elektrycznych jako dostawy energii może również pociągać za sobą implikacje akcyzowe i regulacyjne.

Informacja WTS&Saja