Duża dynamika wzrostu kosztów pracy w Polsce i w EU

Udostępnij:

Znajdujemy się  w grupie siedmiu krajów Unii Europejskiej, gdzie godzinowe koszty pracy rosną w tempie przekraczającym 10%, przy dynamice w strefie euro 5.7% r/r, w całej Unii 5.8% i w Stanach 4.9% r/r.

W czwartym kwartale 2022 godzinowe koszty pracy HLC w strefie euro wzrosły z 3.7% w trzecim kwartale do 5.7% r/r. Przy czym same płace i wynagrodzenia skoczyły o 5.1%, a pozapłacowe koszty pracy o 7.7% r/r. Dane o jednostkowych kosztach pracy dla strefy euro Eurostat zbiera od 2010 roku i te z 4 kw 22 były odczytami najwyższymi w historii szeregu.
Dla całej UE wzrost kosztów pracy był jeszcze szybszy niż dla strefy euro, sięgając 5.8% r/r. , do czego przyczyniły się kraje ze wschodu Europy.
W Bułgarii HLC sięgnął 16.5%; w Litwie 15.7%; na Węgrzech 14.9%; w Rumunii 11.2%; w Słowenii 10.8%; w Polsce 10.2%; w Estonii 10.1% r/r  (dane dostosowane kalendarzowo).

M. in. te dane motywują EBC do podnoszenia stóp procentowych.

Źródło danych