Ustawa przeciw plastikowi tuż tuż

Udostępnij:

Polska z półtorarocznym opóźnieniem wprowadza unijną tzw. dyrektywę plastikową SUP (single use plastics). Jej celem jest wdrożenie właściwych mechanizmów z zakresu prawa,  a także tworzenie takich modeli  biznesowych oraz wzorców zarządzania, które pozwolą  ograniczać negatywny wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz na zdrowie człowieka.

Przez przedsiębiorców jest postrzegana jednak bardziej jak kolejny podatek, ewentualne kolejny bodziec do podniesienia cen. Zakwestionuje opłacalność produkcji wielu produktów, np. okien plastikowych, w których Polska jest potentatem.

Projekt zmiany w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami przewiduje, że do obrotu nie będzie wolno wprowadzać wykonanych z tworzyw sztucznych, np. sztućców, talerzy, słomek,  pojemników na żywność wykonanych z polistyrenu ekspandowanego oraz wykonanych z tego samego tworzywa pojemników i kubków na napoje.

Producenci zostaną zobowiązani do pokrycia kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowych, np. pojemniki oraz paczki i owijki na żywność, pojemniki na napoje do trzech litrów, kubki na napoje i lekkie, plastikowe torby, również wyrobów tytoniowych.
Oznaczenia informujące o zawartości tworzyw sztucznych oraz ich szkodliwym wpływie na środowisko mają się pojawić na  podpaskach, nawilżanych chusteczkach, kubkach na napoje oraz wyrobach tytoniowych z filtrami z tworzyw sztucznych.

Są przewidziane wysokie kary za niestosowanie się do regulacji.

Projekt ustawy jest TUTAJ