Coś dla optymistów i coś dla pesymistów – czyli grudniowa inflacja w Europie

Udostępnij:

Wstępne dane o grudniowej inflacji w Europie  przyniosły mieszane sygnały – dla optymistów inflacja spadła drugi miesiąc z rzędu, do 9,2% r/r, uplasowała się poniżej prognoz (9,7% r/r), wyraźnie oddalając się od odnotowanego w październiku szczytu na poziomie 10,6% r/r.

Dla pesymistów struktura zmian inflacji, w tym zwłaszcza dalszy wzrost inflacji bazowej (bez energii, żywności, alkoholu i tytoniu) do 5,2% r/r z 5,0% r/r miesiąc wcześniej, jest jasnym sygnałem, że presja inflacyjna cały czas narasta. Spadek głównego wskaźnika inflacji to przede wszystkim efekt uspokojenia sytuacji na rynku
energetycznym, gdzie inflacja wyhamowała do 25,7% r/r z blisko 35% r/r miesiąc wcześniej i z ponad 41% r/r w październiku. Poza tą kategorią, wszystkie pozostałe dostępne w danych flash grupy dóbr/usług wskazały na dalsze narastanie dynamiki cen.

Dane inflacyjne o takiej strukturze będą upewniały EBC w przekonaniu o konieczności dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.