Grudniową inflację zbił duży spadek cen węgla i gazu, ceny usług rosną mocno

Udostępnij:

Inflacja CPI w grudniu spadła do 16,6% r/r (zgodnie z szacunkiem flash) z 17,5% r/r w listopadzie. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,1%, nieco słabiej niż pokazał szacunek flash (0,2% m/m). Szacujemy, że inflacja bazowa w grudniu nadal rosła, do 11,5% r/r  z 11,4% r/r w listopadzie, ale jej trend wzrostowy ponownie osłabł.

Szczegółowe dane potwierdziły, że głównym źródłem grudniowego spadku inflacji było obniżenie się cen opału (głównie węgla), o 11% m/m. W grudniu, 3. miesiąc z rzędu spadły nieznacznie (m/m) także ceny gazu. W efekcie skala wzrostu cen nośników energii w ujęciu r/r obniżyła się do 31,1% wobec odnotowanego we wrześniu szczytu na poziomie 44,3%, co łącznie obniża inflację o 1,5pp.

Tempo wzrostu cen żywności sukcesywnie słabnie. W grudniu żywność zdrożała o 1,4% m/m – wciąż powyżej przedwojennego sezonowego wzorca (wskazywałby na wzrost o ok. 0,7% m/m), ale to pierwszy miesiąc w trakcie 2022 (poza lutym), kiedy ceny rosły słabiej niż rok wcześniej. Dzięki temu roczna dynamika cen żywności spadła (z 22,3 do 21,5%) pierwszy raz od marca 2021 (poza lutym 2022, kiedy obniżono VAT).
Ceny surowców rolnych na światowych rynkach zapowiadają, że to dopiero początek dezinflacji w obszarze żywności.

Pozytywną wymowę grudniowych danych inflacyjnych, niższych od dolnej granicy prognoz, burzy nieco ich struktura, w której utrzymuje się silne tempo wzrostu cen w wielu kategoriach „bazowych”. Dalsze narastanie dynamiki cen usług (turystyka, restauracje i hotele, branża beauty), sprzeczny z sezonowym wzorcem wzrost cen odzieży – to sygnały pokazujące, że jak na razie nie widać, aby hamowanie popytu (przypomnijmy, że tempo wzrostu konsumpcji w 3q22 spadło do 0,9% r/r z 6,4% r/r) prowadziło firmy do zmiany polityki cenowej. Badania koniunktury także pokazują, że z wyjątkiem branży meblarskiej, rtv/agd, na dziś bariera popytowa pozostaje w handlu detalicznym stosunkowo niska – to może wydłużać okres spadku inflacji bazowej.

Źródło powyższych informacji: Makro Flash PKO Bank Polski

Również w gospodarce amerykańskiej inflacja przeniosła się z towarów na usługi – ta pierwsza znacznie zwolniła, a później wzrosła, w usługach ciągle rosła, co w sumie skutkowało jedynie stosunkowo niewielkim spadkiem inflacji bazowej w grudniu.

W piątek 13.01.23 GUS poinformował o metodzie ustalania cen energii we wskaźniku inflacyjnym. Dla cen energii od stycznia 2023 będą to stawki opłat
z uwzględnieniem ustalonych limitów na podstawie analizy struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych z lat ubiegłych. W badaniu cen nie będą natomiast uwzględniane rozwiązania mające charakter dopłaty lub dodatku pieniężnego, które wpływają na zwiększenie dochodu gospodarstwa, ale nie
są bezpośrednio powiązane z ceną.  Komentarz Janusz Jankowiaka “Z tego komunikatu wynika bez wątpienia jedno: GUS do cen energii wchodzących w skład koszyka stosować będzie mix wag dla różnych grup konsumentów z różnymi cenami, do których przywiązane są limity zużycia. I ten mix urząd będzie zmieniał, przesuwając wagi od limitowanych cen mrożonych w stronę tych nielimitowanych, wyższych i bardziej “rynkowych”.
Ale jakie będą te wagi w poszczególnych miesiącach? I kiedy będą zmieniane? Nie wiadomo.”

Komunikat jest TUTAJ