Azja ponownie głównym miejscem inwestycji greenfield, Polska wysoko w Europie Środkowej i Wschodniej

Udostępnij:

Z dokumentu World Investment Report wynika, że napływ FDI do krajów rozwijających się obniżył się w ubiegłym roku o 7%. Wzrosły inwestycje w kilku globalnych sektorach produkcyjnych intensywnie wykorzystujących globalny podział pracy, takich jak motoryzacja i elektronika, w regionach i krajach z łatwym dostępem do głównych rynków. Jednak wiele krajów rozwijających się pozostaje marginalizowanych.

Szansę na przyspieszenie FDI w przyszłości daje wzrost zapowiedzianych inwestycji typu greenfield – ich wartość była o 5,4% wyższa niż w 2022, a w przypadku państw rozwijających się odnotowano skok o 20%, jednak wzrost był skoncentrowany w Azji Południowo-Wschodniej. Po silnym spadku po pandemii, w ostatnich dwóch latach notujemy ponowny wzrost znaczenia Azji, jako kierunku docelowego dla inwestycji greenfield. Może to wynikać z osłabienia tendencji nearhoringowych, a także ze wzrostu znaczenia Azji, jako kierunku pochodzenia inwestycji.

Wartość zapowiedzianych chińskich inwestycji podwoiła się w ciągu roku, co może sugerować, że również tam nasilają się lokalne tendencje nearshoringowe  i friendshoringowe. W rezultacie najpewniej postępuje fragmentacja globalnej gospodarki.

Polska utrzymała się w minionym roku w czołówce beneficjentów FDI – ich wartość, szacowana na 29 mld PLN, obniżyła się jednak o 6,5%. Wartość zapowiedzianych inwestycji wzrosła o 27%, jednak bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów kierunkami były w minionym roku nie tylko Wielka Brytania i Niemcy, ale też Hiszpania, Włochy i Francja. Polska nadal przyciąga najwięcej inwestycji greenfield w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: PKO Bank Polski