Gaz i atom “zielone” w UE w okresie przejściowym

Udostępnij:

Komisja Europejska opublikuje w styczniu przepisy decydujące o tym, jakie projekty gazowe i jądrowe zostaną włączone do unijnej „taksonomii zrównoważonego finansowania”. Według Reuters w projekcie przepisów są następujące zapisy:

Inwestycje w elektrownie jądrowe są zielone, jeśli projekt ma plan, fundusze i miejsce do bezpiecznego usuwania odpadów radioaktywnych. Aby mogły zostać uznane za zielone, nowe elektrownie jądrowe muszą otrzymać pozwolenia na budowę przed 2045 r.

Inwestycje w elektrownie na gaz ziemny mogą być uznane za ekologiczne, jeśli wytwarzają emisje poniżej 270 g ekwiwalentu CO2 na kilowatogodzinę (kWh), zastąpią bardziej zanieczyszczającą elektrownię zasilaną paliwem kopalnym, otrzymają pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2030 r. i planują przejście na niskie -gazy węglowe do końca 2035 roku.

Wytwarzanie energi z gazu i energii jądrowej zostałoby oznaczone jako zielone ze względu na to, że są to działania „przejściowe” – definiowane jako te, które nie są w pełni zrównoważone, ale których emisje są poniżej średniej w branży i nie blokują aktywów zanieczyszczających.

O uwarunkowaniach europejskiego rynku ropy i gazu piszemy w serwisie Business Dialog Niejawna polityka rządzi procesami gospodarczymi