Stawki frachtowe pozostaną wyższe

Udostępnij:

4/5 wszystkich towarów na świecie jest przewożonych transportem morskim. Tymczasem koszt transportu kontenerów wzrósł kilkukrotnie w ciągu roku. Na przykład koszt wysyłki jednego standardowego kontenera 20-stopowego z Szanghaju do Brazylii jest dziś prawie pięciokrotnie wyższy niż średnia z ostatnich 12 lat. Cena wynajmu kontenera na trasie z Chin do Rotterdamu wzrosła z ok. $1500 w 2019 do ok. $15 tys. latem 2021 r. Oznacza to w wielu przypadkach podwojenie ceny wielu produktów z Chin. Te ceny prawdopodobnie długo nie spadną i na pewno przełożą się na ceny dla konsumentów i na rentowność wielu podmiotów.

Przyczyny:

Pierwszą z nich jest nieoczekiwane i bezprecedensowe szybkie odbicie w handlu kontenerowym, które umożliwiło wczesne i szybkie ożywienie w Chinach. Jest to połączone z ogromnymi środkami wsparcia polityki w Stanach Zjednoczonych i Europie, które wspierały dochody i wydatki gospodarstw domowych, wzrost handlu elektronicznego oraz zwiększone wymagania dotyczące zakupów leków i biur domowych.

Po drugie, czas oczekiwania na kontenery, przyczepy i statki w portach oraz w intermodalnych połączeniach transportowych jest wolniejszy niż zwykle, ponieważ porty, dostawcy usług transportowych i spedytorzy muszą przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia i dystansu społecznego.

Po trzecie, podaż nie rośnie wystarczająco szybko, aby nadążać za popytem, ​​a zdolność portów do dostosowania się jest bardziej ograniczona niż w przypadku linii żeglugowych.

Czynniki te zaostrzyły zatory w kluczowych portach i węzłach żeglugowych, zwiększyły opóźnienia, zmniejszyły widoczność przesyłek, zwiększyły opłaty i dopłaty, dodały puste rejsy, zwiększyły ogólne koszty wysyłki i wzmocniły tarcia handlowe.

Jedną z  ważnych zmian jest wysoka rentowność operatorów żeglugi liniowej.